homebedrijfdienstenopdrachtgeverscontactroute
   
 

TRAINING

U heeft voor uzelf of uw medewerkers een noodzaak tot leren vastgesteld en u wilt
 • (dat uzelf of de anderen) specifieke kennis, inzicht of vaardigheden verkrijgen
 • in een in-company training, dat wil zeggen dat u er niet voor kiest individuen naar een trainingscentrum te verwijzen
 • dat de praktijk materiaal is in de training
 • dat er daadwerkelijk verankering van het geleerde plaatsvindt

Wij gaan na of training het juiste middel is om te leren wat er geleerd moet worden en als dat het geval blijkt dan:

 • ondersteunen wij bij het specificeren en concretiseren van de leerdoelen
 • structureren het leerproces aan de hand van de Vijf Levensvragen (Wat wil je (of jullie), Hoe ziet dat er concreet uit, Wat moet je daarvoor doen, Wat heb je daarvoor nodig van jezelf, Heb je dat ervoor over?)
 • werken wij alleen met de praktijksituaties van de deelnemers, korte theoriesessies
 • trainen wij alleen als er kans is op transfer-of-training in de dagelijkse werkelijkheid
 • onderzoeken wij welke aannames/overtuigingen/brillen belemmerend kunnen werken op het behalen van de geformuleerde doelen. Dan pas komen de (nieuwe) inzichten en vaardigheden aan de orde
 • werken wij, waar nodig, met acteurs om de werkelijkheid te benaderen
 • bieden wij nazorg en evalueren liever na drie maanden dan direct na de training wanneer het “happy hour” is

Een keuze uit onze trainingsopdrachten:

-train-de trainers
-leiderschap, bijvoorbeeld: van sturend naar coachend
-vraag- en gesprekstechnieken
-onderhandelen naar win-winsituaties
-omgaan met stress, preventie burn-out
-omgaan met weerstand en conflictsituaties
-inspireren en motiveren
-beļnvloedingsvaardigheden
-time- en mindmanagement
-hanteren van verschil
-samenwerkingsvaardigheden
-relatiebeheer en accountmanagement
-interventiekunde
-projectmanagement en projectteamleiderschap
-communicatieve en sociale vaardigheden

Congruent
J.A.H. Uppelschoten-Vis

Amsteldijk 35-L7
1074JK Amsterdam
Tel: 06 5138 3687

info@congruent.nl 
© congruent