homebedrijfdienstenopdrachtgeverscontactroute
 

PROCES EN PROJECTBEGELEIDING

U heeft uw doelen (alleen of met anderen) geformuleerd. Om van A naar…op z’n minst H, te komen moet er een weg worden afgelegd.
Een proces moet op gang komen. De werkelijkheid is weerbarstiger dan de droom.
Er zijn argumenten voor én argumenten tegen die nieuw voor u zijn, er is discussie waar u geen discussie verwacht, er is weerstand waar dat fnuikend kan zijn.
U ervaart rolverwarring: enerzijds procesbegeleider, anderzijds trekker van of deelnemer aan het proces.

U besluit een externe begeleider de opdracht te verlenen de procesbegeleiding op zich te nemen.

Wij gaan na of de doelen voldoende specifiek en concreet zijn gemaakt en
 • onderzoeken gezamenlijk met u en, waar aanwezig, het betrokken team de aannames die het proces kunnen belemmeren
 • structureren het proces en maken dat wat groot lijkt, klein en behapbaar
 • begeleiden noodzakelijke discussies, brainstormsessies, besluitvormingsprocessen
 • onderzoeken de bronnen van weerstand en maken deze energie werkzaam
 • ondersteunen de probleemoplossende interne onderhandelingen
 • doen dit alles in een korte doorlooptijd, want het behalen van het doel is weer middel om verder te kunnen
Een keuze uit de opdrachten rond proces-en projectbegeleiding:
 • ondersteun ons in het proces dit managementteam meer slagvaardig te maken
 • neem, naast de interne projectleiding, de externe projectleiding op jullie ten aanzien van dit cultuurveranderingsproces (in deze gemeente, in dit bedrijfsonderdeel etc.)
 • begeleid dit bedrijfsonderdeel X naar samenwerking met bedrijfsonderdeel Y
 • help deze nieuwe dienst haar werkprocessen snel maar degelijk op te pakken
 • onderzoek nu eens samen met dit organisatieonderdeel waar de knelpunten zitten en begeleid hen, eigenlijk al tijdens dit onderzoek, naar een oplossingsmodus

Congruent
Amsteldijk 35-L7
1074JK Amsterdam
Tel: 06 5138 3687

info@congruent.nl 
© congruent